Afspraken – Huisartsen De Enk – Nunspeet
Header afbeelding

Afspraken

Spreekuur

Als u telefonisch contact opneemt met de praktijk, krijgt u in eerste instantie te maken met de praktijkassistente. Zij zal aan de hand van een aantal vragen samen met u vaststellen wat het beste is om te doen. Dit kan gaan over het maken van een afspraak bij een van de praktijkmedewerkers, een herhalingsrecept aanmaken of andere vragen beantwoorden. Dit proces noemen we triage.

De assistentes zijn getraind om patiënten aan de telefoon zo goed mogelijk te woord te staan. Daarbij wordt op de allereerste plaats de mate van spoed beoordeeld. Als dat het geval is, zal ze inschatten (soms in overleg met de huisarts) of u naar de praktijk kunt komen, of dat de dokter naar u toe komt. Tevens zal ze bepalen binnen welke termijn dit dient te gebeuren: direct of in de loop van de dag.

Indien het geen spoed betreft, zal de assistente samen met u een antwoord op uw gezondheidsvraag zoeken. Dit kan inhouden dat ze u telefonisch adviezen verstrekt. Vaak is aan de hand van de triage op te maken wat het probleem is en wat de behandeling en het te verwachten beloop zal zijn. In die gevallen is een telefonisch advies vaak voldoende en heeft een bezoek aan de praktijk geen meerwaarde. Als het gezondheidsprobleem zich anders ontwikkelt dan verwacht, is het wel verstandig om opnieuw contact op te nemen met de praktijk. Deze telefonische adviezen zijn niet bedoeld als een afschuifsysteem! Soms moet de assistente eerst overleggen met de dokter om tot een verantwoord advies te komen, dan zult u teruggebeld worden door haar of door de dokter. Als uit de triage blijkt dat het verstandig is om een afspraak op het spreekuur te maken bij een medewerker van de praktijk zal de assistente dat vastleggen. Dit kan zijn bij de praktijkassistente, bij de praktijkondersteuner of bij de dokter. Als het nodig is wordt een visite ingepland. Ook wordt bekeken of er meer tijd gereserveerd moet worden.

Hoewel de praktijk van 08.00 uur tot 17.00 uur open is, is het verstandig om ’s morgens al te bellen als u een afspraak op het spreekuur wilt maken voor dezelfde dag. Dan kan dat in de agenda ingepland worden. Voor spoed wordt altijd ruimte gemaakt.

Als er een onderzoek zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek of het maken van een foto is aangevraagd word u verzocht om een aantal werkdagen hierna te bellen naar de praktijk voor de uitslag. Dit mede als controlemiddel voor de arts dat u weet wat de uitslag van het onderzoek is. Mocht u een vervolgafspraak hebben staan bij de arts dan hoeft dit uiteraard niet, dan wordt de uitslag tijdens het consult besproken.

Avond spreekuur

De huisartsen van Zorgplein de Enk bieden u een avondspreekuur aan.

Op maandagavond is de praktijk van dr. Ouwerkerk en de praktijk van dr. Morgenstern geopend tussen 17.00- 20.00 uur.
Op dinsdagavond is de praktijk van de Vennen geopend tussen 17.00 -20.00 uur

  • Dit spreekuur is uitsluitend voor mensen die een afspraak gemaakt hebben.

Let op: de assistente is op maandagavond en dinsdagavond niet telefonisch bereikbaar, wel kunt u recepten inspreken via de herhaalreceptenlijn. Voor spoedgevallen na 17.00 uur kunt u terecht bij de centrale huisartsenpost te Harderwijk, telefoonnummer: 0900-3410341.

Huisbezoek

Aan het eind van de ochtend en begin van de middag worden er visites gereden. U kunt tussen 08.00 – 10.30 uur een visite aanvragen, indien u vanwege uw medische conditie niet in staat bent naar de praktijk te komen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn, blijft het preferabel om de praktijk persoonlijk te bezoeken.

 

Bellen met de praktijk

De huisartspraktijken op Zorgplein De Enk zijn op de doordeweekse dagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.

De huisartsen van Zorgplein De Enk maken gebruik van een telefooncentrale met een keuze-menu Als u het nummer van uw eigen praktijk belt, krijgt u een bandje met een welkomstboodschap. U krijgt dan uitgelegd welke keuzemogelijkheden er zijn.

1. Keuzemogelijkheid 1 is de spoedlijn.

U krijgt dan direct een van de assistentes aan de telefoon. Dit is niet persé de assistente van de eigen praktijk. De bedoeling is dat u alleen bij medische spoed gebruik maakt van deze keuze. De assistente die de telefoon aanneemt moet haar werkzaamheden onderbreken en de assistente van uw eigen praktijk zal ook ergens mee bezig zijn. Als het spoed betreft is dit geen enkel probleem, maar in andere gevallen is het erg storend.

2. Keuzemogelijkheid 2 is de receptenlijn.

U hoort dan een bandje, waarbij u gevraagd wordt om persoonlijke gegevens te verstrekken en zo nauwkeurig mogelijk op te geven welke medicijnen u herhaald wilt hebben. Als u ’s morgens belt liggen ze de volgende dag bij uw eigen apotheek klaar. Deze optie is niet bedoeld om een recept voor een nieuwe aandoening te vragen. Dan moet u eerst contact opnemen met de assistente.

3. Keuzemogelijkheid 3 is de praktijklijn.

Als u deze optie kiest, krijgt u de assistente aan de lijn. Deze zal u verder helpen. Aan de hand van een aantal vragen zal ze met u bespreken hoe u het best geholpen kunt worden (dit heet triage).

Afhankelijk van het tijdstip van de dag kan de welkomstboodschap verschillen. Zo heeft de assistente op bepaalde tijden een eigen spreekuur. Wilt u toch een assistente spreken, toets dan een 3.

Tijdens verschillende pauzes is de eigen assistente ook beperkt bereikbaar. Ook dan kunt u als het nodig is een andere assistente aan te telefoon krijgen. Nogmaals: het is onder die omstandigheden niet de bedoeling dat u de spoedlijn gebruikt als het niet om medische spoed gaat.

Als de telefoonlijn bezet is, krijgt u een automatische mededeling en wordt u verzocht aan de lijn te blijven; u wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen.

Als u belt omdat u een afspraak wilt hebben voor dezelfde dag, dan is het verstandig om dat ’s morgens te doen. Dan is het makkelijker om deze afspraak in te plannen. Als het om spoed gaat kunt u direct bellen.

De assistente

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, regelt en beoordeelt de aanvragen voor huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en herhalingsrecepten.

Verder verricht de assistente ook verschillende handelingen zoals urine- onderzoek, het meten van de bloeddruk, oren uitspuiten en het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u ook een afspraak bij de huisarts maken.