Klachtenregeling – Huisartsen De Enk – Nunspeet
Header afbeelding

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden?

In de verschillende huisartsenpraktijken doet iedereen zijn best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze in de praktijk.  Misschien heeft u bepaalde zaken als onjuist of onplezierig ervaren. Wij vragen u in zo’n geval van u te laten horen zodat wij op de hoogte zijn van uw onvrede en er iets mee kunnen doen.

Samen het probleem oplossen

Als u tijdens uw contact met de praktijk niet tevreden bent of suggesties heeft voor verbetering van de gang van zaken, kunt u proberen dit direct te bespreken met een van de medewerkers. Lukt dat niet, dan kunt u de praktijk een brief of e-mail sturen, of telefonisch contact met ons opnemen. Als u uw stem laat horen, kunnen wij onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze patiënten. Wij vragen u onderstaand klachtenformulier in te vullen en dit af te geven bij de praktijk (klik hiervoor op onderstaande blauwe link).

 

Klachtformulier

 

Hoe is de procedure van afhandeling van een klacht?/ Wat kan de patiënt verwachten?

Als de patiënt het klachtenformulier afgeeft bij de praktijk, zal één van de huisartsen binnen 30 dagen contact opnemen via het nummer dat is ingevuld op het formulier. Er volgt een interne procedure van Huisartsen Zorgplein De Enk. Er wordt contact opgenomen met diegene die de klacht heeft ingediend.

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht of komt u er niet uit met de praktijk?
Bel dan met Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg tel 088-0229100.
Adres SKGE : Postbus 8018 5601KA Eindhoven.
Website: www.skge.nl.