Missie en Visie Huisartsen Zorgplein de Enk – Huisartsen De Enk – Nunspeet
Header afbeelding

Missie en Visie Huisartsen Zorgplein de Enk

Kwaliteit:

Wij, het team van Huisartsen Zorgplein De Enk, staan voor een laagdrempelige, persoonlijke en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg. In onze drie zelfstandige praktijken, die nauw samenwerken, staat u als patiënt centraal. Ieder heeft zijn/haar eigen vaste huisarts en, indien van toepassing, zijn/haar eigen praktijkondersteuner.
We streven ernaar dat u zoveel mogelijk door vaste doktersassistentes te woord wordt gestaan om zo de vertrouwensband te behouden.
De medewerkers in de drie praktijken hebben wij, als praktijkhouders, gezamenlijk in dienst. Er wordt regelmatig samen overlegd middels een vaste overlegstructuur.

Onze praktijken zijn elke werkdag van het jaar geopend, we zijn telefonisch goed bereikbaar en wij bieden een avondspreekuur. Onze doktersassistentes geven in overleg met u als patiënt waar mogelijk adviezen met betrekking tot zelfzorg. Is daarna een afspraak bij de huisarts nodig of gewenst, dan kunt u binnen enkele dagen terecht. Spoedafspraken worden altijd dezelfde dag gepland. We hebben een praktijkwebsite en een Medicamus app, waarvan we het gebruik zeer aanbevelen. Deze app biedt patiënten de mogelijkheid om 24 uur per dag veilig herhaalrecepten aan te vragen, medische vragen te stellen en afspraken te maken. Voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers hebben wij een apart communicatieplatform (OZO-verbindzorg), waarvan wij het gebruik erg belangrijk vinden. Dit geeft bijvoorbeeld familieleden op afstand de mogelijkheid betrokken te zijn bij de zorg.

In alle contacten, zowel met u als patiënt alsook intercollegiaal, streven wij naar een open, respectvolle, eerlijke en toegankelijke communicatie, die ook ruimte laat voor feedback. De duurzame vertrouwensrelatie die de leden van ons team vormen met de patiënt is hierbij een fundamentele voorwaarde. Om te weten of u en onze verwachtingen goed aansluiten vinden wij een kennismakingsgesprek met de praktijkhouder essentieel voordat u zich als nieuwe patiënt bij ons inschrijft. Daarnaast moet u als nieuwe patiënt zelf contact opnemen met de vorige huisarts om toestemming te verlenen voor de overdracht van uw medisch dossier.

Wij beoefenen alleen de reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve geneeskunde. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We werken continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg, onder toezicht van NHG-Praktijkaccreditering (NPA). Ook vinden we het belangrijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek en de (huis)artsenopleiding. Regelmatig hebben we een (huis)arts in opleiding in onze praktijk werken, onder eindverantwoordelijkheid van de vaste huisartsen. Daarnaast zijn we stageverlener voor doktersassistentes en praktijkondersteuners.

Wij staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Dit houdt in dat wij in onze praktijk en met de apotheken in Nunspeet afspraken hebben over controle van medicijnen bij voorschrijven, herhaling, aflevering en gebruik. In Nunspeet bestaat hiervoor een gezamenlijk beveiligd computernetwerk van huisartsen en apotheken.

Internetapotheken hebben deze controlemogelijkheid niet en dragen naar onze mening daarom niet bij aan een goede kwaliteit van zorgverlening.

In onze praktijk hebben wij duidelijke afspraken over het gebruik en het herhalen van medicijnen. Wij zijn bijvoorbeeld terughoudend in het voorschrijven van onder andere slaap- en rustgevende medicatie. Ook verwachten we van patiënten die continu medicijnen gebruiken, dat dit gebruik ten minste jaarlijks wordt geëvalueerd, door ons, de specialist en/of de apotheek.

De praktijk beschikt over hoogwaardige apparatuur voor verschillende onderzoeken. Zo kunt u bij ons terecht voor een ECG (hartfilmpje), longfunctieonderzoek en zelfs voor echografie.

Verantwoordelijkheid

We vinden dat iedere patiënt verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. Onze taak is om u daarbij van dienst te zijn. Enerzijds om bij gezondheidsproblemen samen met u op zoek te gaan naar een oplossing. Anderzijds om samen met u te proberen ziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor is het nodig dat alle mogelijke aspecten van ziek-zijn en oorzaken daarvan in een open contact aan de orde kunnen komen. Zeker in het geval van patiënten met een chronische aandoening is het van belang dat patiënten het beleid dat samen met de praktijkmedewerker wordt opgesteld, zoveel mogelijk opvolgen.

Moeilijke onderwerpen over het levenseinde en de kwaliteit van leven gaan wij niet uit de weg. Mocht u uitgesproken wensen hebben, dan is het voor ons belangrijk dat u die op schrift stelt, met uw naasten deelt en met ons bespreekt. Mocht het juridisch ooit nodig zijn, dan is het belangrijk dat u uw wensen herhaaldelijk met ons hebt besproken.

Voor een goede praktijkvoering is het nodig om van alle patiënten de goede adresgegevens te hebben. We verwachten dat veranderingen aan ons doorgegeven worden. Ook willen we stimuleren dat mobiele nummers en email-adressen worden aangeleverd. Wij waarderen het als patiënten ons wijzen op praktijkzaken die in onze praktijken voor verbetering vatbaar zijn.

Gezelligheid

Wij houden van een werkvloer waar het gezellig is en waar ieder met respect luistert naar de ander. Werken op een manier die ons allen energie geeft zal bijdragen aan de gezondheid van zowel de patiënt als ons allen. Door de praktijk efficiënt en doelmatig in te richten hopen wij rust en tijd te creëren die bijdraagt aan een prettige werkomgeving voor ons als medewerkers en u als patiënt.

Nieuwsgierigheid

Technologische vooruitgang, nieuwe kennis en voortschrijdend inzicht zorgen voor het herinrichten van onze samenleving en de huisartsengeneeskunde. Verandering is de enige constante. De uitdaging is om in deze veranderende omgeving onze kernwaarden van het vak, laagdrempelige persoonlijke en kwalitatief hoogstaande zorg, te blijven herkennen, te behouden en te verbeteren. Wij zijn nieuwsgierig naar welke mogelijkheden er morgen voor u en ons beschikbaar zijn.